EEN CVA - HET KAN IEDEREEN OVERKOMEN

AAN HET ACTUALISEREN VAN DEZE PAGINA WORDT GEWERKT.

Info deelnemende instellingen/organisaties

Klik hier voor het aanmeldingsformulier organisatie
Klik hier voor het contactformulier
Klik hier om naar de website van Hersenletsel.nl te gaan

Velp, februari 2019

Betreft: Europese Dag van de Beroerte 2019

Op DINSDAG 14 MEI 2019 wordt voor de 15e keer de EUROPESE DAG VAN DE BEROERTE georganiseerd. Coördinatie is in handen van Hersenletsel.nl. Op en rond deze datum zijn in 19 Europese landen activiteiten over het thema preventie. Het thema voor 2019 is: ‘Het leven na een beroerte’.

Hersenletsel.nl heeft tot doel om op en rond 14 mei 2019 zoveel mogelijk mensen te informeren over hoe een beroerte(CVA) is te voorkomen en hoe te herkennen, door middel van diverse activiteiten, informatiestands en aandacht in de media. Hierbij is uw medewerking uitermate belangrijk.

U doet toch ook mee?

Wij nodigen uw organisatie uit om op de Europese Dag van de Beroerte, 14 mei 2019, één óf meer activiteiten te organiseren. Gebaseerd op ervaringen van voorgaande jaren geven wij u enkele toen gebruikte ideeën: bloeddrukmeting - eventueel uitgebreid met cholesterol- en glucosebepaling -, bepaling QI, meting van de doorbloeding van de halsslagaders, een informatiemarkt met voorlichting over CVA (beroerte), risicofactoren, gezonde leefstijl en voedingspatronen, demonstratie van de gevolgen, praktijkvoorbeelden handicap, een „open huis” in eigen huis, tentoonstelling, workshop of een minisymposium. Uiteraard staat het uw organisatie volkomen vrij deze dag naar eigen inzichten in te vullen. Wij gaan er vanuit dat u hierin met ons samenwerkt en de regio van Hersenletsel.nl er bij betrekt. Promotiemateriaal is voor handen en het Hersenletsel-magazine komt in een speciale editie uit en zal gratis aan uw bezoekers worden verstrekt.

Aanmelden

Door middel van een online formulier (www.dagvandeberoerte.nl) kunt u zich aanmelden voor deelname aan de Europese Dag van de Beroerte. U kunt desgewenst zelf contact opnemen met de contactpersoon in uw regio.

Voor vragen: desk@edvdb.nl. Geeft op de website de actuele gegevens door mocht u dit nog niet gedaan hebben; www.dagvandeberoerte.nl. Het landelijk secretariaat zal de regionale afdeling informeren over uw activiteit en verzoeken contact met u op te nemen. Samen met de regio maakt u vervolgens afspraken over een mogelijke/praktische samenwerking. U ontvangt vervolgens in april uitgebreidere informatie per post en voorlichtingsmateriaal, inclusief conceptpersbericht voor uw eigen PR activiteiten. Eind april ontvangt u een pakket met voorlichtingsmateriaal. Meer informatie treft u aan op de website ‘www.dagvandeberoerte.nl’.

De voorgeschiedenis

In 2005 is voor het eerst de Europese Dag van de Beroerte in Nederland georganiseerd. In 2007 waren er 50 instellingen die deelnamen. 2010-2018 groeide uit naar meer dan 125 instellingen plus tientallen huisartsen(posten), apothekers en therapeuten! Getuige de grote hoeveelheid belangstelling die voor of op de Dag van de Beroerte plaatsvindt, voorziet de preventiedag in een grote behoefte.

We hopen van harte dat uw organisatie (weer) zal deelnemen. Uw deelname zal in de publiciteit worden meegenomen.

Voor meer informatie bel 073 8220 630 of stuur een email naar desk@edvdb.nl

Vriendelijke groet,

Hersenletsel.nl,

Den Heuvel 62
6881 VE Velp
telefoon 026 3 512 512


De Werkgroep Europese dag van de Beroerte 2019

Monique Lindhout – Michiel Lindhout – Peter Steenbekkers
desk@edvdb.nl – telefoon 073 8220630 of 06 17388500