EEN CVA - HET KAN IEDEREEN OVERKOMEN

AAN HET ACTUALISEREN VAN DEZE PAGINA WORDT GEWERKT.

Historie

Klik hier voor het aanmeldingsformulier
Klik hier voor het contactformulier
Klik hier om naar de website van Hersenletsel.nl te gaan

Stroke Alliance for Europe 

Rond de eeuwwisseling nam SAFE (Stroke Alliance for Europe - safestroke.eu) het initiatief om een vaste preventiedag voor een Stroke (CVA) te organiseren in zoveel mogelijk landen van Europa. SAFE is de Europese koepel-organisatie van patiëntenverenigingen waarbij organisaties van 19 Europese landen aangesloten zijn. SAFE heeft als doelstelling naar een forse reductie van het aantal CVA's toe te werken in Europa. Men geeft hiervoor voorlichting, probeert ervoor te zorgen dat iedereen die door een CVA is getroffen de hulp en ondersteuning krijgt die nodig is en men spreekt overheden aan op hun verantwoordelijkheid hierin.

De voorgeschiedenis

In 2005 is voor het eerst de Europese Dag van de Beroerte in Nederland georganiseerd door de Nederlandse CVA-vereniging. In 2007 waren er 50 instellingen die deelnamen. 2010-2011 groeide uit naar meer dan 125 instellingen plus tientallen huisartsen(posten), apothekers en therapeuten! Getuige de grote hoeveelheid belangstelling die voor of op de Dag van de Beroerte plaatsvindt, voorziet de preventiedag in een grote behoefte.

Medio 2014 is de Nederlandse CVA-vereniging onder de naam 'Vereniging Herenletsel.nl' samengegaan met 2 andere verenigingen. De CVA-vereniging was tot dan de organisator van de Europese Dag van de Beroerte in Nederland. Hersenletsel.nl zag het belangrijkheid van deze preventiedag in en nam het stokje over. Sinds 2015 is Hersenletsel.nl verantwoordelijk voor de organisatie en coordinatie van de Europese Dag van de Beroerte.

Op dinsdag 14 mei 2019 wordt voor de 15e keer de Europese Dag van de Beroerte gehouden, georganiseerd door Hersenletsel.nl. Op en rond de 9e mei zijn er in 19 landen van Europa activiteiten waarmee het CVA onder de aandacht van het publiek wordt gebracht.

Het thema van de CVA-preventiedag is 'Leren omgaan met een hersenletsel' en 'Voorkom en Herken een CVA-beroerte | Het kan ook u overkomen'. 'Voorkomen' door een goede voeding, voldoende bewegen, niet roken en matig met alcohol en 'Herkennen' door onmiddellijk actie te ondernemen (bel 112) als dat noodzakelijk is. Ook regelmatige controle (tenminste een keer per jaar) van bloeddruk, suikerspiegel, gewicht, chorestorol, etc. is belangrijk. Op 14 mei kan men in Nederland op diverse locaties als ziekenhuizen, verpleeghuizen, revalidatiecentra, etc. een gratis test laten doen waarbij de verschillende risicofactoren voor het krijgen van een CVA worden gemeten.


UW STEUN IS NOODZAKELIJK om de Europese Dag van de Beroerte te laten voortbestaan


Het belang van een goede voorlichting.
Ieder jaar krijgen zo'n 40.000 mensen in Nederland een CVA (beroerte of een TIA). Een groot aantal overlijd hieraan of krijgt te maken met zichtbare en onzichtbare gevolgen. Het CVA is de grootste oorzaak voor invaliditeit!

Het voorkomen en herkennen van een CVA kan van levensbelang zijn. Indien een CVA (met name een herseninfarct) binnen 4-4,5 uur behandeld kan worden, kunnen de ernstige gevolgen minder zijn. Daarom is het uitermate belangrijk dat men een CVA of beroerte herkent. Nog steeds weten te weinig mensen ervan en daarom is het essentiëel dat er voorlichting wordt blijven gegeven. Op de Europese Dag van de Beroerte worden duizenden mensen voorgelicht over het voorkomen en herkennen van een CVA. Uw steun is noodzakelijk.

Waarom is uw steun noodzakelijk?
Hersenletsel.nl is een organisatie van een aantal patientenverenigingen die opkomt voor de belangen van getroffenen maar ook voorlichting geeft aan een groot publiek. De stichting is afhankelijk van subsidies. Hierop is de laatste jaren enorm gekort. Toch vindt het bestuur van Hersenletsel.nl dat een CVA-preventiedag moet blijven bestaan. Daarom is uw steun zo belangrijk.

In 2019 wordt de EDvdB voor de 15e keer georganiseerd.
Help mee om de Europese Dag te behouden, ook voor de komende jaren.


Steun de organisatie als vriend
U kunt als vriend van de Europese Dag van de Beroerte meehelpen aan de organisatie. Maak een vrijwillig bedrag onder vermelding van 'EDvdB' over op NL93 INGB 0000 8085 87 ten name van hersenletsel.nl. Uw steun komt 100% ten goede aan de organisatie en zorgt er mede voor dat de nationale preventiedag ook in 2019 kan worden georganiseerd.. 

Uw steun als ziekenhuis of instelling 
Als deelnemer kunt u ook de organisatie steunen. Plaats een banner op de EDvdB website (€ 35) of sponsor een van de promotie- cq voorlichtingsmaterialen. 

Alle steun is welkom 
Wilt u als bedrijf steunen dan zijn er verschillende mogelijkheden. En uw steun heeft voor u ook commerciële waarde. Als sponsor of adverteerder bereikt u een groot publiek in een algemene of specifieke doelgroep. Zo plaatst u al een banner voor € 45 op de website of adverteer in het Hersenletsel Magazine met duizenden abonnees en gratis verspreiding tijdens de EDvdB. Stuur ons een email via het contactformulier voor meer informatie.

Hersenletsel.nl