EEN CVA - HET KAN IEDEREEN OVERKOMEN


Europese Dag van de Beroerte

Gelukkig wordt het CVA beter onderkend als 15 jaar geleden. De aandacht voor eerstelijns zorg en revalidatie is in Nederland de laatste jaren enorm gestegen waardoor getroffenen over het algemeen beter ˜herstellen" en waardoor er steeds meer aandacht is voor het leven met de gevolgen van een CVA. Maar we zijn er nog lang niet.

Wereldwijd spreekt men van een 'Stroke' of 'attack', in het Duits noemt men het 'Schlaganfall', Belgie spreekt ook van een 'Stroke' en in Nederland gebruiken we 'beroerte' of 'CVA' als we een hersenbloeding of een herseninfarct bedoelen. We hebben in ons land te maken met ruim 40.000 voorvallen per jaar, een aantal dat naar verwachting zal stijgen. Dit vanwege de vergrijzing en minder gezonde leefstijl. Mensen worden ouder waardoor de kans op het krijgen van een CVA stijgt. Ook steeds meer jonge mensen krijgen een CVA en overleven mensen andere aandoeningen eerder, zoals een hartinfarct. Echter hierdoor wordt de risicogroep voor het krijgen van een CVA ook groter. 

Een CVA verdient meer aandacht omdat het een van de grootste doodsoorzaken in Nederland kent en de grootste oorzaak van invaliditeit. Veel mensen weten nog steeds niet wat een CVA werkelijk inhoudt, wat de gevolgen kunnen zijn en hoe men moet handelen als men een CVA vermoedt! 

Stroke Alliance for Europe 
Rond de eeuwwisseling nam SAFE (Stroke Alliance for Europe) het initiatief om een vaste preventiedag voor een Stroke (CVA) te organiseren in zoveel mogelijk landen van Europa. SAFE is de Europese koepel-organisatie van patiëntenverenigingen waarbij organisaties van 19 Europese landen aangesloten zijn. SAFE heeft als doelstelling naar een forse reductie van het aantal CVA's toe te werken in Europa. Men geeft hiervoor voorlichting, probeert ervoor te zorgen dat iedereen die door een CVA is getroffen de hulp en ondersteuning krijgt die nodig is en men spreekt overheden aan op hun verantwoordelijkheid hierin. 

CVA voorlichting op 10 mei 2016

Voor de 15e keer in Nederland 
In Nederland was de Nederlandse CVA-vereniging tot 2014 verantwoordelijk voor de organisatie en coordinatie van deze dag: de Europese Dag van de Beroerte. De CVA-vereniging is medio 2014 opgegaan in een andere verenigng, Hersenletsel. Deze vereniging heeft besloten de EDvdB in afgeslankte vorm voort te zetten. Op dinsdag 12 mei 2020 is het dan ook alweer de 16e keer dat de deze dag georganiseerd wordt. Zoals in diverse Europese landen zijn er op en rond deze datum activiteiten in veel ziekenhuizen en instellingen. Activiteiten als risicometingen, informatiemarkten, symposia, lotgenotenbijeenkomsten en tentoonstellingen. Maar ook voorlichting over bewegen en informatie over invaliditeit. Met wat hulpmiddelen kan men mensen laten zien en voelen hoe het is om aan één kant verlamd te zijn en/of hoe het is om maar gedeeltelijk te kunnen zien. Vragen over een CVA kunnen worden beantwoord door ervaringsdeskundigen die op de informatiemarkten aanwezig zijn. Deze ervaringsdeskundigen zijn meestal zelf getroffen of zijn 'partner van'.

De media
Ook de media laat de Europese Dag van de Beroerte doorgaans niet ongemerkt voorbij gaan. Via deze website houden wij u op de hoogte.

Het Hersenletsel-Magazine
Voor 2020 komt er een EDvdB uitgave van het Hersenletsel-Magazine dat gratis wordt aangeboden aan de bezoekers van de EDvdB.

Tot slot
Samenvattend kunnen we vaststellen dat ook in 2020 de Europese Dag van de Beroerte niet onopgemerkt voorbij zal gaan. Duizenden mensen zullen geiformeerd worden over het CVA, een CVA-beroerte herkennen en actie ondernemen waarmee minder slachtoffers zullen vallen of misschien iemand voor ernstige bijverschijnselen heeft kunnen behoeden. Wij heten u van harte welkom op een van de locaties op dinsdag 12 mei 2020. Heel veel dank zijn wij verschuldigd aan de vele deelnemende instellingen en organisaties inclusief hun medewerkers, waarbij niet onvermeld mag blijven de fantastische inzet van de honderden vrijwilligers uit de verschillende regio's van Hersenletsel.nl.